Poland - Warsaw: Various office equipment and supplies

Main activities: 
General public services
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, February 15, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 032-069822

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 029-062855)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
1401
ul. A. Felińskiego 2B
Warszawa
01-513
Poland
Contact person: Jacek Wielkopolanin
Telephone: +48 225618018
E-mail: jacek.wielkopolanin@mz.mofnet.gov.pl
Fax: +48 225618268
NUTS code: PL9

Internet address(es):

Main address: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl

Address of the buyer profile: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i materiałów biurowych dla jednostek podległych Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie

Reference number: PN/32/2017

II.1.2)

Main CPV code
30190000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie artykułów papierniczych i materiałów biurowych wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2A i 2B do SIWZ (Formularz cenowy), opis realizacji zamówienia jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Zamówienie podzielono na części:

Część 1 – artykuły papiernicze,

Część 2 – materiały biurowe.

Szczegóły realizacji zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis realizacji zamówienia”.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
12/02/2018

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 029-062855

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.7
Instead of:

Wartość bez VAT: 3 139 024.40 EUR

Read:

Wartość bez VAT: 3 139 024,40 PLN

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: