Poland - Toruń: Desktop computer

Main activities: 
Education
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, February 15, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 032-069744

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
Toruń
87-100
Poland
Telephone: +48 566114010
E-mail: dzp@umk.pl
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.umk.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia publiczna

I.5)

Main activity
Education

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dostawa sprzętu komputerowego

Reference number: ZP-071/2017

II.1.2)

Main CPV code
30213300

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 309 799.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30213100
30232100
30232110
30231300
37453300

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL613

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: HOMING/2016-1/8; TEAMTECH/2016-2/13; MNiSW/2017/DiR/69/II+

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 194-397723

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa sprzętu komputerowego

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
21/11/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Infocomp Sp. z o.o.
ul. Szosa Chełmińska 191
Toruń
87-100
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 302 487.17 PLN
Total value of the contract/lot: 309 799.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Niniejsze zamówienie stanowi część zbiorczego zamówienia o łącznej szacunkowej wartość: 1 744 409,40 PLN.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address:http://www.uzp.gov.pl://

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
14/02/2018
Low Value Tender: